دوره 34، شماره 6 - ( شهریور 1402 )                   جلد 34 شماره 6 صفحات 337-330 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 11277
Ethics code: IR.UMSU.REC.1401.176


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gaibi S, Mohammad Amini H, Feizollah Zadeh S. INVESTIGATING THE PREVALENCE OF AUTOIMMUNE THYROID DISEASES IN CHILDREN WITH CELIAC DISEASE IN URMIA CITY, IRAN. Studies in Medical Sciences 2023; 34 (6) :330-337
URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-6036-fa.html
غیبی شاه‌صنم، محمدامینی هیوا، فیض‌اله‌زاده صادق. بررسی شیوع بیماری‌های خودایمن تیروئید در کودکان مبتلا به سلیاک شهر ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی. 1402; 34 (6) :330-337

URL: http://umj.umsu.ac.ir/article-1-6036-fa.html


استادیار ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، Feizollahzadeh.s@umsu.ac.ir
چکیده:   (520 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سلیاک یک اختلال خودایمنی با درگیری روده کوچک است که به‌واسطه مصرف گلوتن ایجاد می‌شود. علاوه بر عوارض ناشی از درگیری دستگاه گوارشی، عوارض متعدد خودایمنی به‌ویژه بیماری‌های خودایمن تیروئید نیز در این بیماران شایع است. هدف این مطالعه بررسی شیوع بیماری‌های خودایمن تیروئید در کودکان سلیاکی ارومیه جهت مدیریت بهینه درمان آن‌ها بود.
مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی، از کودکان اهل ارومیه که سلیاک آن‌ها قبلاً تأیید شده بود، نمونه خون وریدی گرفته شد. تست‌های آنتی ترانس گلوتامینازبافتی (anti-tTG) جهت تأیید تشخیص، تست‌های (anti-TPO) Antithyroid Peroxidase antibody و Antithyroglobulin Antibody (anti-TG) جهت غربالگری بیماری خودایمن تیروئید، ونیز تست Thyroid stimulating hormone (TSH) جهت بررسی عملکرد غده تیروئید به روش الایزا انجام شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: هفتادوهفت بیمار با میانگین سنی 84/11 در مطالعه شرکت کردند که 30 نفر از آن‌ها مذکر و 47 نفر مؤنث بودند. تست Anti- TPO در 9/3درصد و تست Anti-TG در 7/11درصد بیماران مثبت بود که همگی مؤنث بودند. اختلاف در دو جنس در مورد Anti-TG ازلحاظ آماری معنی‌دار بود (p= 0/023). در اغلب بیمارانی که Anti-TPO مثبت داشتند، تست Anti-TG نیز مثبت بود، و همبستگی مثبت معنی‌دار (82/0 R=) بین این دو تست دیده شد. در 26 درصد بیماران کم‌کاری و در 3/1 درصد پرکاری تیروئید دیده شد. در بیماران سلیاکی که Anti-TPO در آن‌ها مثبت بود، 7/66 درصد و در آن‌هایی که Anti-TG مثبت بود، 5/45 درصد کم‌کاری تیروئید دیده شد که ازلحاظ آماری معنی‌دار نبودند (12/0 p=).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیماری‌های خودایمن تیروئید در کودکان سلیاکی به‌ویژه در جنس مؤنث بالا است. لذا بررسی مرتب عملکرد غده تیروئید و پایش اتوآنتی‌بادی‌ها در بیماران سلیاکی جهت مدیریت بهینه هر دو بیماری ضروری به نظر می‌رسد.
متن کامل [PDF 448 kb]   (264 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (223 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: گوارش کودکان

فهرست منابع
1. Gujral N, Freeman HJ, Thomson AB. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-59. [DOI:10.3748/wjg.v18.i42.6036] [PMID] [PMCID]
2. Elmdaah AKA. Coeliac disease etiology and pathogenesis. Libyan J Med Sci 2021;5.1: 2-5. https://doi.org/10.4103/LJMS.LJMS_87_20 [DOI:10.4103/ljms.ljms_87_20]
3. Green PH, Jabri B. Coeliac disease. Lancet 2003;362(9381):383-91. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14027-5 [DOI:10.1016/s0140-6736(03)14027-5] [PMID]
4. Holmes G. Coeliac disease and type 1 diabetes mellitus-the case for screening. Diabet Med 2001;18(3):169-77. [DOI:10.1046/j.1464-5491.2001.00498.x] [PMID]
5. Malamut G, Cellier C. Complications of coeliac disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2015;29(3):451-8. [DOI:10.1016/j.bpg.2015.05.005] [PMID]
6. Goddard C, Gillett H. Complications of coeliac disease: are all patients at risk? Postgrad Med J 2006;82(973):705-12. [DOI:10.1136/pgmj.2006.048876] [PMID] [PMCID]
7. Lundin KE, Wijmenga C. Coeliac disease and autoimmune disease-genetic overlap and screening. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015;12(9):507-15. [DOI:10.1038/nrgastro.2015.136] [PMID]
8. Hakanen M, Luotola K, Salmi J, Laippala P, Kaukinen K, Collin P. Clinical and subclinical autoimmune thyroid disease in adult celiac disease. Dig Dis Sci 2001;46:2631-5. https://doi.org/10.1023/A:1012754824553 [DOI:10.1023/a:1012754824553] [PMID]
9. Counsell C, Taha A, Ruddell W. Coeliac disease and autoimmune thyroid disease. Gut 1994;35(6):844-6. [DOI:10.1136/gut.35.6.844] [PMID] [PMCID]
10. Ansaldi N, Palmas T, Corrias A, Barbato M, D'Altiglia MR, Campanozzi A, et al. Autoimmune thyroid disease and celiac disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;37(1):63-6. [DOI:10.1097/00005176-200307000-00010] [PMID]
11. Hadithi M, de Boer H, Meijer JW, Willekens F, Kerckhaert JA, Heijmans R, et al. Coeliac disease in Dutch patients with Hashimoto's thyroiditis and vice versa. World J Gastroenterol 2007;13(11): 1715-22. [DOI:10.3748/wjg.v13.i11.1715] [PMID] [PMCID]
12. Saleem A, Connor HO, Regan PO. Adult coeliac disease in Ireland: a case series. Ir J Med Sci 2012;181:225-9. [DOI:10.1007/s11845-011-0788-z] [PMID]
13. Midhagen G, Järnerot G, Kraaz W. Adult coeliac disease within a defined geographic area in Sweden: a study of prevalence and associated diseases. Scand J Gastroenterol 1988;23(8):1000-4. [DOI:10.3109/00365528809090160] [PMID]
14. Tomer Y, Huber A. The etiology of autoimmune thyroid disease: a story of genes and environment. J Autoimmun 2009;32(3-4):231-9. [DOI:10.1016/j.jaut.2009.02.007] [PMID] [PMCID]
15. Mammen JS, Cappola AR. Autoimmune thyroid disease in women. Jama 2021;325(23):2392-3. [DOI:10.1001/jama.2020.22196] [PMID] [PMCID]
16. Ai J, Leonhardt JM, Heymann WR. Autoimmune thyroid diseases: etiology, pathogenesis, and dermatologic manifestations. J Am Acad Dermatol 2003;48(5):641-62. [DOI:10.1067/mjd.2003.257] [PMID]
17. Elfström P, Montgomery SM, Kämpe O, Ekbom A, Ludvigsson JF. Risk of thyroid disease in individuals with celiac disease. J Clin Endocrinol Metab 2008;93(10):3915-21. [DOI:10.1210/jc.2008-0798] [PMID]
18. Kumar V, Rajadhyaksha M, Wortsman J. Celiac disease-associated autoimmune endocrinopathies. Clin diagn lab immunol 2001;8(4):678-85. https://doi.org/10.1128/CDLI.8.4.678-685.2001 [DOI:10.1128/cdli.8.4.678-685.2001] [PMID] [PMCID]
19. Barone MV, Troncone R, Auricchio S. Gliadin peptides as triggers of the proliferative and stress/innate immune response of the celiac small intestinal mucosa. Int J Mol Sci 2014;15(11):20518-37. [DOI:10.3390/ijms151120518] [PMID] [PMCID]
20. Collin P, Kaukinen K, Välimäki M, Salmi J. Endocrinological disorders and celiac disease. Endocr Rev 2002;23(4):464-83. [DOI:10.1210/er.2001-0035] [PMID]
21. Kelly CP, Bai JC, Liu E, Leffler DA. Advances in diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology 2015;148(6):1175-86. [DOI:10.1053/j.gastro.2015.01.044] [PMID] [PMCID]
22. Canova C, Pitter G, Ludvigsson JF, Romor P, Zanier L, Zanotti R, et al. Celiac Disease and Risk of Autoimmune Disorders: A Population-Based Matched Birth Cohort Study. J Pediatr 2016;174:146-52 e1. [DOI:10.1016/j.jpeds.2016.02.058] [PMID]
23. Weihl C. The thyroid gland; a pediatric review. Ohio State Med J 1954;50(11):1044-7. [] [PMID]
24. Siriwardhane T, Krishna K, Ranganathan V, Jayaraman V, Wang T, Bei K, et al. Significance of anti-TPO as an early predictive marker in thyroid disease. Autoimmune Dis 2019;2019:1684074. [DOI:10.1155/2019/1684074] [PMID] [PMCID]
25. Kalyoncu D, Urganci N. Antithyroid antibodies and thyroid function in pediatric patients with celiac disease. Int J Endocrinol 2015; 2015:276575. [DOI:10.1155/2015/276575] [PMID] [PMCID]
26. Toscano V, Conti F, Anastasi E, Mariani P, Tiberti C, Poggi M, et al. Importance of gluten in the induction of endocrine autoantibodies and organ dysfunction in adolescent celiac patients. Am J Gastroenterol 2000;95(7):1742-8. [DOI:10.1111/j.1572-0241.2000.02187.x] [PMID]
27. Simmonds M, Gough S. The HLA region and autoimmune disease: associations and mechanisms of action. Curr Genomics 2007;8(7):453-65. [DOI:10.2174/138920207783591690] [PMID] [PMCID]
28. Lee HJ, Li CW, Hammerstad SS, Stefan M, Tomer Y. Immunogenetics of autoimmune thyroid diseases: a comprehensive review. J Autoimmun 2015;64:82-90. [DOI:10.1016/j.jaut.2015.07.009] [PMID] [PMCID]
29. Sun X, Lu L, Yang R, Li Y, Shan L, Wang Y. Increased incidence of thyroid disease in patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis. PloS one 2016;11(12):e0168708. [DOI:10.1371/journal.pone.0168708] [PMID] [PMCID]
30. Toumi D, Mankai A, Belhadj R, Ghedira-Besbes L, Jeddi M, Ghedira I. Thyroid-related autoantibodies in Tunisian patients with coeliac disease. Clin Chem Lab Med 2008;46(3):350-3. https://doi.org/10.1515/CCLM.2008.075 [DOI:10.1515/cclm.2008.075] [PMID]
31. Van der Pals M, Ivarsson A, Norström F, Högberg L, Svensson J, Carlsson A. Prevalence of thyroid autoimmunity in children with celiac disease compared to healthy 12-year olds. Autoimmune Dis 2014;2014:417356. [DOI:10.1155/2014/417356] [PMID] [PMCID]
32. Meloni A, Mandas C, Jores RD, Congia M. Prevalence of autoimmune thyroiditis in children with celiac disease and effect of gluten withdrawal. J Pediatr 2009;155(1):51-5, 55.e1. [DOI:10.1016/j.jpeds.2009.01.013] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات علوم پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Studies in Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb