Journal archive for Google Scholar Robot!

URMIA MEDICAL JOURNAL

مجله پزشکی ارومیهVolume 14, Number 2 (2003-6)


گزارش یک مورد سندرم نورولپتیک بدخیم آتیپیک
گزارش یک مورد سندرم نورولپتیک بدخیم آتیپیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

مواد جایگزین پیوند استخوان
مواد جایگزین پیوند استخوان
| [Abstract-FA] | [XML] |

جهش های شایع در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی در سطح استان آذربایجان غربی با روش ARMS/PCR
جهش های شایع در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی در سطح استان آذربایجان غربی با روش ARMS/PCR
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی کیست هیداتید انسانی در مراکز درمانی شهرستان ارومیه از 1370_1380
بررسی فراوانی کیست هیداتید انسانی در مراکز درمانی شهرستان ارومیه از 1370_1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان فشار خون دانش آموزان مدارس ارومیه به منظور تعیین استاندارد فشار خون
بررسی میزان فشار خون دانش آموزان مدارس ارومیه به منظور تعیین استاندارد فشار خون
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاه های آب قابل شرب شهر ارومیه در سال 1380
بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاه های آب قابل شرب شهر ارومیه در سال 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارزش رنگ آمیزی AgNor در تفکیک تومورهای حد واسط موسینوس و سروز تخمدان از انواع خوش خیم و بدخیم آنها
بررسی ارزش رنگ آمیزی AgNor در تفکیک تومورهای حد واسط موسینوس و سروز تخمدان از انواع خوش خیم و بدخیم آنها
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی علل موارد تعویض خون در بخش نوزادان بیمارستان امام ارومیه از فروردین 1378 لغایت سال 1378
بررسی فراوانی علل موارد تعویض خون در بخش نوزادان بیمارستان امام ارومیه از فروردین 1378 لغایت سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

تلقیح اسپرم از راه بینی و زیرجلدی برای تولید آنتی اسپرم آنتی بادی و ایجاد ناباروری در خرگوش ماده
تلقیح اسپرم از راه بینی و زیرجلدی برای تولید آنتی اسپرم آنتی بادی و ایجاد ناباروری در خرگوش ماده
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثرات تراتوژنیک کلرید مس بر قشر مغز جنین موش سوری
بررسی اثرات تراتوژنیک کلرید مس بر قشر مغز جنین موش سوری
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles