دوره 27، شماره 11 - ( ماهنامه بهمن 1395 )                   جلد 27 شماره 11 صفحات 967-975 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، nazanin_ahmadi39@yahoo.com
چکیده:   (2651 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: علاوه بر اثرات نامطلوب صدا در سیستم شنوایی، می‌توان به اثرات غیر شنوایی نیز اشاره کرد که سبب آزار و ناراحتی فیزیولوژیکی و اختلال در عملکردهای شناختی می‌شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین عملکرد شناختی پس از تماس با سطوح مختلف تراز فشار صوت در یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود.

مواد و روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (Befor after clinical trial) بود که به‌منظور بررسی اثرات صدا بر عملکرد شناختی 12 نفر (6 زن و 6 مرد) از دانشجویان دارای محدوده سنی 22-27 سال و شاخص توده بدنی kg/m2 25-20 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موردبررسی قرار گرفتند. بدین منظور از منبع صوتی با فرکانس مشخص شده در تراز فشار صوت 65،75 و 85 دسی‌بل و سنجش زمان واکنش با دستگاه "Reaction Timer" برای اندازه‌گیری عملکرد شناختی استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون آماری pair-T test، Anova (آنالیز واریانس) با سطح معنی‌دار 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: با اعمال تراز فشار صوت 65 دسی‌بل در مقایسه با قبل از اعمال تراز فشار صوت 65 دسی‌بل منجر به افزایش میانگین زمان واکنش انتخابی رنگ‌ها (041/0 = P) و صداها (038/0 = P) به‌صورت معنی‌داری شد. همچنین با افزایش تراز فشار صوت از 65 دسی‌بل به 75 و سپس 85 دسی‌بل میانگین زمان واکنش نیز افزایش معنی‌داری (001/0 > P) داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: علاوه بر تراز فشار صوت 75 و 85 دسی‌بل محدوده تراز فشار 65 دسی‌بل را نمی‌توان محدوده ایمن برای اثرات غیر شنوایی با توجه به تأثیرات آن بر عملکرد شناختی در نظر گرفت و این موضوع در مشاغلی که افراد با صدای زیاد مواجهه دارند و اختلال در عملکرد شناختی (زمان واکنش، توجه و...) باعث افزایش ریسک می‌گردد باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 498 kb]   (1070 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی | موضوع مقاله: طب کار