مجله مطالعات علوم پزشکی- فرم ها
فرم واگذاری حق کپی رایت و تالیف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/20 | 
فرم واگذاری حق کپی رایت و تالیف                                            ./files/site1/files/farsi_Assignment_of_Copyright_(Persian).pdf    
فرم اظهارنامه نویسنده                                                    ./files/site1/files/farsi_Author_declaratio_(Persian).pdf
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.68.38.fa
برگشت به اصل مطلب