مجله مطالعات علوم پزشکی- اخبار نشریه
آمار پذیرش و رد مقالات آمار پذیرش و رد مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 
آمار پذیرش و رد مقالات در پنج ماهه اول 2019
63 درصد پذیرش مقالات
37 درصد رد مقالات
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.42.40.fa
برگشت به اصل مطلب