شیوه نگارش مقالات

    دانلود قالب ویژه مجله
پیش از هرگونه اقدام جهت ارسال مقاله "قالب ویژه "مجله را دانلود نموده و پس از لحاظ چک لیست‌های ذیل در رابطه با مطالعه مربوطه ، مقاله خود را در  آن قالب کپی و ارسال نمایید. همچنین برای وارد کردن استایل، کافی است بعد از دانلود استایل مجله، آن را به فولدر styles در محل نصب Endnote (مثلاً برای Endnote ۸ در مسیر C:Program Files (x۸۶)EndNote X۸Styles) کپی کنید. سپس برنامه Endnote را اجرا کرده و از مسیر
Edit-->Output Style-->Open Style Manager
استایل UMSU Journals Endnote Style را انتخاب نمائید. (دانلود استایل اندنوت مجله)

۱ چک لیست گزارش دستورالعمل های مرتبط با کارهای بالینی :
./files/site1/files/Persian_AGREE_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx

۲- چک لیست مراقبت (۲۰۱۳) مورد استفاده جهت نوشتن گزارش مورد./files/site1/files/Persian_Care_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx

۳- چک لیست کنسورت ۲۰۱۰ مربوط به گزارش مطالعات کارآزمایی تصادفی./files/site1/files/Persian_CONSORT_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx
۴- چک لیست ارزیابی انتقادی: بررسی سیستماتیک / متاآنالیز./files/site1/files/Persian_Critical_Appraisal_Worksheet_Systematic_ReviewMeta-analysis_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx
۵- چک لیست./files/site1/files/Persian_MOOSE_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx برای گزارش متا آنالیز و مرور سیستماتیک بر روی مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی
۶- چک لیست PRISMA ۲۰۰۹  : راهنمایی برای گزارش متاآنالیز یا مرور سیستماتیک بر روی مطالعات مداخله ای
./files/site1/files/Persian_PRISMA_۲۰۰۹_Checklist%۲۸۱%۲۹.docx
۷- چک لیست REMARK برای گزارش مطالعات پیش آگهی و تشخیصی عوامل ایجاد کننده تومور
./files/site1/files/Persian_remark_Checklist.docx
۸- چک لیست STARD برای گزارش مطالعات دقت صحت تشخیص./files/site1/files/Persian_Stard_Checklist.docx
۹- چک لیست استروب درگزارش مطالعات مشاهده ایی
./files/site1/files/Persian_STROBE_Checklist.docx
۱۰- چک لیست بیانیه TREND: برای گزارش و استانداد سازی مطالعات مداخله ای غیر تصادفی
./files/site1/files/Persian_TREND_Checklist.docx
راهنمای تدوین و نگارش مقالات

هدف و نگرش
  مجله مطالعات علوم پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی هر یک ماه یک ­ بار به صورت ماهنامه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منتشر می‌شود. انتشار مجله از سال ۱۳۶۹ تاکنون به صورت متناوب بوده است. هدف این مجله بالا بردن سطح علمی و افزایش روحیه پژوهشی و نشر تلاش‌ها و تحقیقات دست‌اندرکاران رشته‌های پزشکی می­باشد. این مجله  خود را محدود به رشته خاصی از پزشکی ننموده و به اکثر زمینه­ های مرتبط پایه و بالینی می­پردازد.
   علاقمندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت کامل اصول و موارد از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت‌تأیید در نوبت چاپ قرار گیرد.
  نوع مقاله
  مقالات در قالب­های پژوهشی،موردی، نقد علمی و... از علوم پایه یا بالینی، می‌باشد.
  فرآیند ارزیابی مقالات
  تمام مقالات به صورت محرمانه توسط سردبیر، هیات تحریریه و مشاوران داخلی و خارجی مجله مطالعات علوم پزشکی بررسی شده و پذیرش مقالات منوط به ارسال قالب ،رعایت کیفیت، اصیل و شفاف بودن و منطبق با اهداف مجله می‌باشد. رأی هیات تحریریه مبنی بر پذیرش یا رد مقاله به طور تقریب ۱۲- ۸ هفته بعد از دریافت مقاله صادر خواهد شد. هیات تحریریه مجله براساس نظر مشاوران علمی خود در خلاصه، ویرایش، پذیرش یا رد مقالات مختار است و از پس دادن مقالات ارسالی معذور می‌باشد.
  اصول کلی:
  ۱. لازم است مقاله با فرمت Wordd ۲۰۱۳ به بالا و الزاماً در قالب ویژه مجله  ارسال شود .
  ۲. مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسنده مقاله است. مقاله نباید قبلا در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا هم زمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد که این مسئله باید با تأیید کتبی نویسنده مسؤول باشد.
  ۳. متن کامل کلیه مقالات باید به زبان فارسی به همراه یک چکیده انگلیسی یا متن کامل به زبان انگلیسی و با چکیده فارسی بوده و در نگارش مقاله باید آیین نگارش کاملا مراعات گردد. باید از واژگان فارسی به جای لغات بیگانه استفاده کرد . در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح نیست می‌توان از آوانویسی استفاده کرد و در صورت تمایل اصل واژه در زیرنویس عنوان گردد .
  ۴. هنگام ارسال از طریق وب سایت مقالات بایستی با نرم‌افزار Word ۲۰۱۳ به بالا تایپ شوند و عکس­ها نیز با پسوند JPEG یا GIF و با کیفیت بالا ارسال شوند. برای ارسال آنلاین به www.umj.ir مراجعه کنید .
  ۵مقاله شامل عنوان ، چکیده ، نام  ،وابستگی سازمانی وآخرین مدرک تحصیلی نویسندگان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد. همچنین ذکر اینکه مقاله قبلا چاپ نشده است الزامی می­باشد.
  ۶. کلیه مقالات پس از دریافت، اعلام وصول گردیده و جهت ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران مجله ارسال خواهد شد و پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیات تحریریه، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و به صورت آنلاین درسایت مجله به نمایش گذاشته خواهدشد.
  ۷. هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر نام مجله  ممنوع است.
  ۸. انتشار مقالات در این مجله هیچ هزینه ای (نه در مرحله ثابمیت، نه در مرحله داوری و نه در مرحله پذیرش نهایی) برای نویسندگان ندارد .
  ۹. مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله است.
  ۱۰.. هیات تحریریه در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده یا نویسندگان می‌رساند. مقالات ارسالی مسترد نخواهد شد.
  آدرس پستی: ارومیه، خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دفتر مجله پزشکی ارومیه، کد پستی۸۳۷۳۴ - ۵۷۱۴۷، صندوق پستی ۱۱۳۸
  آدرس اینترنتی برای ارسال آنلاین از طریق سایت www.umj.ir
  تلفن دفتر مجله: ۳۱۹۳۷۳۳۲-۰۴۴

راهنمای تدوین و نگارش مقالات مروری روایتی

این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد و در آن به خلاصه­ مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می‌شود. مقالات مروری علاوه بر به‌روز بودن باید با موضوعی در زمینه علوم پزشکی، سیستم و خدمات سلامت یا مرتبط با یکی از محورهای مجله انجام شود.

دست‌نوشته مقاله مرور روایتی به این صورت آماده شود: عنوان، چکیده غیرساختاریافته ، پیامدهای عملی، کلیدواژه‌ها
مقدمه، سرعنوان‌‌های مورد نیاز در متن، بحث، نتیجه‌گیری، منابع.
اطلاعات مقاله به ترتیب شامل: قدردانی‌ها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترس‌پذیری داده‌ها، تعارض منافع

 
  راهنمای تنظیم مقالات
پیش ازهراقدامی "قالب مجله "راازسایت دانلودکرده ومقاله خودرادرآن قالب ارسال کنید.
  ۱ . عنوان مقاله باید : مختصر و مفید باشد، در برگیرنده محتوای تحقیق بوده و بولد شود، نام کامل نویسنده یا نویسندگان و سپس رشته وآخرین مدرک تحصیلی، درجه علمی به صورت M.Sc./ B.S/ Ph.D/ M.D.) ) آنان به همراه نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی، تلفن و فاکس نویسنده مسؤول نوشته شود. نام، نام‌خانوادگی و رتبه علمی کلیه نویسندگان مقاله به ترتیب نوشته شود و کلیه نویسندگان مقاله باید از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. باید نام نویسنده یا فردی که عهده‌دار مکاتبات است، مشخص گردد. مسوولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده مسؤول است.
  ۲. چکیده مقاله:
  الف: چکیده مقاله تحقیقی باید حداقل حاوی ۱۵۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و شامل سابقه و هدف، مواد و روش­ها،یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد. ترجمه این چکیده به زبان انگلیسی نیز لازم است. از لحاظ مفهوم، چکیده فارسی و انگلیسی بایدمعادل هم باشند و درچکیده انگلیسی مجلات فارسی زبان، عنوان مقاله و شناسنامه نویسندگان نیز به انگلیسی باشد، کلمات کلیدی (۳ تا ۱۰ لغت مطابق اصول MeSH ) در پایان ذکر شود.
  ب: چکیده مقاله گزارش موردی باید کمتر از ۱۲۵ کلمه باشد و شامل دلایل انتخاب موضوع و هدف، مورد که خلاصه‌ای از یافته‌های بالینی، ناهنجاری آزمایشگاهی مهم، روش درمان و نتیجه درمان است، نتیجه‌گیری که خلاصه‌ای از یافته‌ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد است و بایستی از ۳ تا ۱۰ لغت کلیدی مطابق اصول MeSH استفاده گردد.
  ۳. مقدمه: بیان هدف تحقیق و چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق که در گذشته انجام شده است.
  ۴. مواد و روش‌ها: نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن­ها، سن، جنس و سایر خصوصیات، روش‌کار، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده، نحوه تجزیه و تحلیل آماری. روش‌های آماری با جزییات کافی ذکر شود،، کشفیات عددی و خطای اندازه‌گیری قید شود، عوارض درمان و افراد خارج شده از آزمون مشخص گردد.
  ۵. اصول اخلاقی: رعایت موازین اخلاق پزشکی در تحقیقات بالینی یا حیوانی و گمنام ماندن بیمار، حفظ اسرار وی و محرمانه بودن اطلاعات بیماران ضروری است و نویسندگان ملزم به رعایت معاهدات داخلی و بین المللی در این زمینه می‌باشند و بهتر است تائیدیه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه یا منطقه مربوطه ضمیمه گردد. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی­های انسانی که بر گرفته از بیانیه هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.
  ۶. نویسنده مسؤول باید همه وابستگی­هایی را که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع تلقی شود بیان نماید.
  ۷.یافته‌ها : یافته‌های تحقیق باید به شکل متن، جدول یا نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده درمتن باشد.
  ۸ . نمودارها و تصاویر: نمودارها باید توسط برنامه Microsoft Excel XP تهیه و  نسخه الکترونیکی آن نیز به دفتر مجله ارسال گردند. در نسخه الکترونیکی تمام شیت‌های مربوط باید موجود باشد.محورهای نمودار باید دارای توضیحات کوتاه و کامل به همراه واحدهای اندازه‌گیری یا توصیفی باشد. به جز موارد خاص که بایستی از نمودار ۳ بعدی استفاده نمود (برای نمودارهای با ۳ نوع متغیر)، در بقیه موارد نباید از نمودار ۳ بعدی استفاده نمود و صرفاً نمودار دارای حالت ۲ بعدی باشد.نویسندگان سعی نمایند برای نمایش تغییرات متغیرها از نمودارهای مناسب استفاده کنند. لازم است در این خصوص به آیین نگارش مقالات توجه شود.اگر نمودارها دارای علایم اشاره‌ای هستند در پانویس نمودارها به طور کامل علایم توضیح داده شده و هیچ نکته ابهام آمیزی در پانویس نمودارها وجود نداشته باشد.نمودارهای فلوچارت توسط برنامه Microsoft PowerPoint XP به صورت سیاه و سفید و دو بعدی تهیه و تلاش شود علایم مربوط به جریان اطلاعات فلوچارت از نظر آیین نگارش به درستی رعایت گردد. در مواردی که داده‌های عددی محدودی وجود دارد یا می‌توان آن‌ها را به صورت خلاصه بیان نمود از آوردن نمودار خود داری گردد. نمودارها باید بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا بوده و فهم آن نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد. در صورت استفاده از مقادیر انحراف معیار در نمودارها سعی شود در هر خط نمودار نمادی استفاده شود که از بقیه براحتی قابل تفکیک بوده و محدوده مقادیر در یک طرف نمودار رسم شود. اشکال نیز باید  به صورت الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شوندتوضیحات مربوط به عکس‌ها  به همراه شماره مربوط مشخص  شوند. توجه داشته باشید که در نسخه الکترونیکی علامت یا عدد مربوط توسط تایپیست مطابق نظر نویسنده آورده خواهد شد. در صورتی که دو یا چند عکس در یک جا آورده خواهد شد آن‌ها را با شماره فرعی مثل: شکل شماره ۱-الف مشخص نمایید و از نوشتن عنوان قسمت روی شکل خود داری نمایید.
  ۹. جداول: جداول مقاله با استفاده از برنامه Microsoft Word XP و به صورت دو بعدی و سیاه و سفید تهیه و ارسال گردندو نسخه الکترونیکی آن نیز به دفتر مجله ارسال شود. توضیحات مربوط به جدول  در نسخه الکترونیکی در قسمت بالای جدول آورده شود.عنوان جدول باید حداقل توضیحات را داشته و سعی گردد در یک خط اتمام یابد. در صورت لزوم به بیان اختصارات مشابه در چندین جدول، می‌توان همه یا بیشتر توضیحات را در اولین جدول آورده و سپس در جدول‌های بعدی در پانویس به آن­ها به صورت " اختصارات و توضیحات همانند جدول شماره...." اشاره نمود. به استثنای خطوط افقی و عمودی در قسمت سر ستون‌ها، عنوان و حاشیه‌های جدول، از کشیدن خط‌های عمودی بیش از حد در جدول مگر در موارد ضرورت اجتناب نمایید.جدول‌ها بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا و فهم آن نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.
  ۱۰. بحث و نتیجه‌گیری : یافته‌های جدید و مهم باید با یافته‌های موجود در منابع مقایسه شود و دلایل قبول و رد آن­ها مورد بحث قرار گیرد، از تکرار یافته‌ها خودداری شود، مروری بر مقالات گذشته در این بخش گنجانده شود، محدودیت‌های مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد، راه‌کارهای جدید و فرضیه‌های جدید پیشنهاد گردد، یافته‌های جدید با یافته‌های پیش‌بینی شده مقایسه شود . بخش آخر باید شامل نتیجه‌گیری نهایی باشد .
  ۱۱. تشکر و قدردانی: نویسندگان می‌بایست از کسانی که در دستنوشته ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهای پدیدآوران را ندارند تشکر نمایند. ذکر هرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. پدیدآوران بایستی از تمامی موارد ذکر شده برای بخش قدردانی اجازه کسب نمایند.
 

در راستای عمل به تعهدات مرتبط با شفافیت و رعایت جنبه‌های اخلاقی، نویسندگان موظف‌اند هرگونه استفاده از فناوری هوش مصنوعی را در بخش "قدردانی" به شرح زیر بیان کنند و به نکات زیر اشاره کنند:
نام و نوع ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی که در مقاله استفاده شده است
هدف و منطق استفاده از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی در فرآیند تکمیل ارزیابی خود
کارکردهای موردنیاز از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی
روش استفاده از نتایج حاصل از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی در پژوهش
اگر قسمتی از متن با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده باشد، نویسندگان باید این جمله را اضافه کنند:
 “نویسندگان اینجا اعلام می‌کنند که [بخش‌های مشخصی از متن] در این کار با کمک فناوری هوش مصنوعی تولید شده است. فناوری مورداستفاده در این کار [نام و نوع فناوری هوش مصنوعی یا مدل مورداستفاده را بنویسید] بوده است. لذا نقش هوش مصنوعی در ایجاد این محتوا تصدیق می‌شود”
 

  ۱۲. مآخذ انگلیسی:
  الف-۱) مقاله نشریه استاندارد: شش مؤلف اول را با جدا سازی توسط ویرگول ذکر نموده و سپس عبارت et al . را اضافه نمائید (توجه داشته باشید et al یک لفظ فرانسوی بوده و به معنی "و دیگران" است. بنابراین قبل از آن کلمه and را استفاده نکنید). در صورتی که مقاله کمتر از ۶ نویسنده داشته باشد همه آن­ها باید به طوری نوشته شوند که نام‌خانوادگی در ابتدا با حرف اول بزرگ و سپس با یک فاصله اولین حرف نام اول به صورت بزرگ آورده شود. در حالت ۳ اسمی بودن حرف اول اسم دوم و اول پس از نام خانوادگی آورده شود. برای موارد دیگر به مثال زیر توجه کنید.
  • Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Parkin DM, Clayton D, Black RI et al. Childhood of Leukemia in Europe. Br J Cancer ۱۹۹۶; ۷۳: ۱۰۰۶-۱۰۱۲ .
  الف-۲) سازمان به عنوان نویسنده:
  • The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress, Safety and performance guidelines. Med J Aust ۱۹۹۶; ۱۶۴: ۲۸۲-۲۸۴ .
  الف-۳) بدون نام نویسنده:
  • Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. ۱۹۹۴; ۸۴: ۱۵ .
  الف-۴) شماره همراه قسمت
  • Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem ۱۹۹۵; ۳۲ (pt ۳): ۳۰۳-۳۰۶ .
  ب) کتب و سایر مونوگراف‌ها
  ب-۱) نویسندگان شخصی
  • Ringsren MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. ۲nd Ed. Albany (NY) Delmar Publishers; ۱۹۹۶ .
  ب-۲) سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر
  • Institute of medicine (US). Looking at the future of the medical program, Washington: The institute ۱۹۹۲ .
  ب-۳) فصلی از یک کتاب
  • Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertensions: Pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd Ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P.۴۶۵-۴۷۸ .
  ب-۴) پایان نامه
  • Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; ۱۹۹۵ .
  ج) مقاله نشریه در قالب الکترونیکی
  • Morse SS. Factors in the emergence of infections disease. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۵ Jun ۵]; ۱(۱): [۲۴ screens]. Available from URL: Http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
  مآخذ فارسی
  منابع بایستی به انگلیسی ترجمه شوند و نام مجله نیز بر اساس لیست کمیسیون نشزیات پزشکی کشور به اختصار درج شود.
 • Jazani N, Babazadeh H. Determination the rate of methicillin resistant and enterotoxigenic staphylococcus aureus in different kinds of creamy pastries sold in some of pastry shops in Urmia. Urmia Med J ۲۰۱۳; ۲۴(۱): ۴۵-۵۱. (Persian)

توجه:
 
  • ارسال مقاله به این مجله کاملاً  رایگان است و هیچ وجهی دریافت نمی گردد.
  • پس از ثبت و ارسال مقاله نامه الکترونیک (Email) به طور خودکار به پست الکترونیک شما ارسال می گردد که بیانگر دریافت مقاله (Submit) می باشد.
  • با توجه اینکه کلیه مراحل بررسی، داوری و اعلام نتیجه فقط از طریق سایت مجله انجام می گیرد نویسنده مسئول می تواند از طریق نام کاربری خود وارد صفحه شخصی خود شده و از وضعیت لحظه به لحظه مقاله خود مطلع گردد.
  • هیات تحریریه مجله در پذیرش یا رد، انجام اصلاحات (با تائید مولف) و ویرایش مقالات آزاد است و مقاله پس از دریافت اگر مطابق با راهنمای نگارش مقاله و در قالب ویژه مجله تنظیم شده باشد پس از داوری اولیه در صورت تایید به داوران ارسال خواهد شد.
  • مدت زمان مرحله بررسی اولیه و تصمیم گیری هیئت تحریریه درخصوص مقاله؛ از تاریخ دریافت ۱۰ الی ۱۵ روز است.
  • مدت زمان فرآیند بررسی همتا می‌تواند بسته به عواملی مانند پیچیدگی تحقیق و در دسترس بودن بازبینان متفاوت باشد. با این حالی، به طور متوسط روند بررسی حدود ۴-۱۰ هفته طول می‌کشد. این مجله تلاش می‌کند تا از روش های بررسی به موقع و کارآمد اطمینان حاصل کند.
  • فاصله زمانی ارائه پذیرش تا انتشار مقاله ۲-۳ هفته است.
  •  جهت نمایش صحیح مطالب سایت و ارسال و تکمیل فرم ارسال مقاله بدون مشکل از مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.


  راهنمای قدم به قدم مراحل ارسال مقاله
  ۱. دانلود"قالب مجله" ازسایت وانطباق مقاله با
      چک لیست مطالعات مربوطه
۲- تک تک  بخشهای مقاله را (عنوان،اسامی نویسندگان،چکیده و...)  کپی کرده و پس از هایلایت نمودن بخش مربوطه درقالب (عنوان ، اسامی نویسندگان ، چکیده و...) برروی همان  قسمت موردنظردرقالبpaste فرمودهpaste :merge formating و ازطریق سایتارسال فرمایید 
   ۳. مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:
  - چکیده وعنوان مقـاله به دو زبان فارسـی و انگلیسی به همر اه نا م کامل و آخرین مدرک تحصیلی، تلفن و نشانی کامل پستی و پست ‌الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان ‌مقالات و لغات کلیدی
 
 - مقدمه
  - مواد و روش‌ها
  - یافته‌ها (شامل جداول، نمودارها یا تصاویر به­ترتیب ارایه شده در متن)
  - بحث
  - نتیجه‌گیری
  - منابع
  - چکیده انگلیسی مقاله
  ۵. نامه تاییدیه ای که به امضای نویسندگان رسیده باشد.
  ۶. در صورت وجود، تائیدیه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه یا منطقه مربوط ضمیمه شود، و ذکر همه وابستگی­هایی که احتمالا ایجاد تعارض منافع خواهند کرد.

 

دفعات مشاهده: 59545 بار   |   دفعات چاپ: 1939 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 293 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات علوم پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Studies in Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb