دوره 26، شماره 1 - ( ماهنامه فروردین 1394 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 30-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، m.amouzade@gmail.com
چکیده:   (7419 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی سیاهه فوبیای اجتماعی SPIN)) در نمونه غیر بالینی ایرانی به تفکیک جنس، سال تحصیلی، بومی و غیربومی و دانشکده بود.

مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان 1743 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 91-90 بودند که با روش خوشه‌ای برگزیده شدند و سیاهه فوبیای اجتماعی SPIN را تکمیل نمودند. برای بررسی روایی، سازگاری درونی و تکرارپذیری به ترتیب از روش روایی همزمان، آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی SPIN استفاده شد. برای مقایسه داده‌های به‌دست‌آمده از گروه‌های مختلف از آزمون‌های هتلینگ تی 2، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که روایی آزمون بر اساس همبستگی نمرات آن با اضطراب فوبیک از نسخه تجدیدنظر شده چک‌لیست نشانگان 90 سؤالی(SCL–90–R) (7/0r=،0001/0α<) هست و سازگاری درونی (94/0r=،0001/0α<) و تکرارپذیری (96/0r=،001/0p<) هست. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر و دانشجویان غیربومی در مقایسه با دانشجویان بومی (05/0p<) و دانشجویان علوم انسانی و پزشکی نسبت به دانشجویان دانشکده‌های دیگر (01/0p<) به‌طور معناداری از میانگین اضطراب اجتماعی بیشتری برخوردار بودند. بااین‌وجود تفاوت معناداری در میانگین اضطراب اجتماعی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال‌های متفاوت تحصیلی دیده نشد (000/0p<، 42/0F=).

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر ضمن فراهم آوردن جداول هنجاری برای دانشجویان به تفکیک دانشکده، سال تحصیلی و جنس بر روایی و پایایی SPIN تأکید دارد.

 

متن کامل [PDF 291 kb]   (3552 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.