دوره 24، شماره 11 - ( ماهنامه بهمن 1392 )                   جلد 24 شماره 11 صفحات 921-913 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی ، mahnaz.mortazavi@gmail.com
چکیده:   (8192 مشاهده)

پیش زمینه و هدف: اختلالات جنسی، زوجین و به‌خصوص زنان خانواده را با مشکلات متعددی از جمله تعارض زناشویی و ناسازگاری مواجه می‌سازد، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سردمزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد و به دنبال عوامل چندی که بر تعارضات زناشویی مؤثرند صورت گرفت.

مواد و روش کار: پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر یزد در سال 1390 بودند که از این بین 100 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش نیز شامل دو پرسشنامه: تعارض زناشویی (MCQ) و سردمزاجی جنسی عشقی و بهرامی بود. داده‌های بدست آمده از آزمودنی‌ها پس از اجرا نمره‌گذاری شد و به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار 18spss، روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سردمزاجی جنسی زنان و تعارض زناشویی رابطه معنی‌داری وجود دارد (05/0P<) هم چنین بین مدت ازدواج و تعارض زناشویی رابطه معکوس و معنی‌دار (05/0P<) وجود دارد.

نتیجه گیری: بر اساس این یافته‌ها زنان دارای تعارض زناشویی بالاتر، سردمزاجی بالاتری از خود نشان داده‌اند، هم چنین تعارض زناشویی در زنان، با گذشت سال‌های بیشتری از ازدواج کاهش می‌یابد.

 

متن کامل [PDF 138 kb]   (4379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.