دوره 14، شماره 3 - ( مهر 1382 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 15-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (11301 مشاهده)
پیش زمینه و هدف: عنصر روی در ساختار و عملکرد بسیاری از آنزیم ها شرکت نموده و در سیستم ایمنی نقش بارزی دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر احتمالی سمیت سلولی عنصر روی بر سلول های ـ T (مولت ـ4) در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است. مواد و روش: با استفاده از روش کشت سلولی سلول رده لنفوییدی مولت ـ4 در شرایط آزمایشگاهی در مجاورت غلظت های مختلف روی در زمان های متفاوت (12 تا72 ساعت) در دمای 37 درجه سانتیگراد و 5 درصد Co2 انکوبه گردید. آنگاه میزان زنده ماندن و رشد سلول ها با رنگ آمیزی فلورسانس (رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید ـ آکریدین اورنج) بررسی شد. نتایج به دست آمده با برنامه نرم افزار Spss (آزمون آنالیز واریانس و دانت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: آنالیز آماری داده ها نشان داد که بین میزان زنده ماندن و رشد سلول ها در گروه های آزمون و شاهد تا غلظت 100 میکرومولار در ساعات 12 تا 72 اختلاف معنی داری وجود ندارد. اما در غلظت های 200 میکرومولار تا 500 میکرومولار بعد از 12 و 24و … ساعت انکوباسیون، میزان زنده ماندن سلول ها و رشد آنها در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهش معنی دار یافت (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: ترکیبات روی بر رده سلولی مولت ـ4 دارای اثر سمیت سلولی وابسته به دوز بوده و احتمالا بتوان از آن در آینده در تنظیم سیستم ایمنی استفاده نمود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.