دوره 14، شماره 3 - ( مهر 1382 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 15-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (9730 مشاهده)
پیش زمینه و هدف: آپروتینین یک داروی مهار کننده سرین پروتئاز غیر اختصاصی است که با فرآیندهای مختلفی باعث کاهش خون ریزی پس از عمل می شود. این دارو پروتئاز شرکت کننده در سیستم انعقادی و تجزیه کننده فیبرین و کمپلمان را مهار می کند. آپروتینین با دوز بالا جهت کاهش خون ریزی پس از عمل در چندین مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. به علت وجود عوارض و قیمت بالای داروها منطقی است که این دارو با دوز کم و به صورت اختصاصی به کار برده شود. در این مطالعه نویسندگان، از دوز کم دارو (2میلیون واحد) را بر روی میزان خون ریزی پس از عمل جراحی قلب باز مورد مطالعه قرار دادند. مواد و روش: 150 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند دو گروه از نظر متغیرهای عمل جراحی و سن و جنس و موقعیت اجتماعی شرایط مساوی داشتند. و سپس متغیرهای کمی و کیفی به ترتیب با T-Testو X2 مقایسه شدند. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شده است،p. value کمتر از 0.05 از لحاظ آماری مهم در نظر گرفته می شد. یافته ها: میزان خون ریزی در گروهی که آپروتینین دریافت کرده بودند از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با گروه کنترل داشتند (372 میلی لیتر در گروه مصرف کننده در مقابل 482 میلی لیتر در گروه شاهد (P<0.05 ولی دو گروه از لحاظ میزان تزریق خون اختلاف آماری عمده ای نداشتند p>0.05.بحث و نتیجه گیری: استفاده از پلاسمای تازه به طور عمده ای در گروه مصرف کننده آپروتینین نسبت به گروه دوم کمتر بود. 469 میلی لیتر در مقابل 680 میلی لیتر. (p<0.05) نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده پیشگیرانه از آپروتینین میزان خون ریزی و میزان مصرف پلاسمای تازه را پس از عمل جراحی عروق کرونر کاهش می دهد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.