دوره 17، شماره 4 - ( دى 1385 )                   جلد 17 شماره 4 صفحات 15-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (9603 مشاهده)
پیش زمینه و هدف: امروزه مطالعات زیادی بر روی مواد سمی و تداخل آنها با عناصر ضروری بدن در حال انجام است که یکی از این مواد کادمیوم است و بسیاری از اثرات سمی آن ناشی از تداخل آن با عناصر ضروری بدن از قبیل روی می باشد. روی به دلیل شباهت ساختمانی با کادمیوم و توانایی مشابه که برای القای سنتز متالوتیونین دارد قادر به ایجاد تداخل در عمل سمی کادمیوم می باشد. در این پروژه به بررسی امکان اثر محافظتی روی بر اثرات سمی کادمیوم در رابطه با پارامترهای مغزی فعالیت استیل کولین استراز و میزان کاتکول آمین در نواحی مختلف مغز پرداخته شده است.مواد و روش کار: تمام مواد لازم در طرح مذکور از شرکت شیمیایی Sigma (آلمان) تهیه شد و در تمام مدت اجرای طرح از آب دیونیزه استفاده گردید. ابتدا چهار گروه 5 تایی رات نر شامل گروه های کادمیوم (1mg/kg)، کادمیوم و روی (0.5mg/kg)، روی و یک گروه به عنوان شاهد، )سرم فیزیولوژی( انتخاب گردید.یافته ها: رات ها به صورت داخل صفاقی تحت درمان طی دوره های 30 و 60 روزه قرار گرفتند پس از دوره درمان 30 روزه مشخص شد که فعالیت آنزیم استیل کولین استراز قشر مغز در گروه های کادمیوم، روی- به ترتیب 21.3%، 5.7% و 12.6% و در مغز میانی به ترتیب 8.9%، 4.9% و 3.5% و در ناحیه مخچه 11%، 4.5% و 7.9% نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.در دوره 60 روزه فعالیت آنزیم در قشر مغز به ترتیب 40.8%، 25.9% و 8.8% در مغز میانی 20.2%، 5.8% و 3.7% و در مخچه 40.4%، 8.1% و 4.9% نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.همچنین در دوره 30 روزه میزان کاتکول آمین ها در ناحیه قشر مغز در گروه های کادمیوم (1mg/kg)، کادمیوم- روی (0.5mg/kg)، روی به ترتیب 13.7%، 10.3% و 5.3% در ناحیه مغز میانی 21.6%، 18.1% و 10.6+% نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. در ناحیه مخچه در گروه های کادمیوم، کادمیوم- روی میزان کاتکول آمین ها به ترتیب 9.8% و % نسبت به گروه کنترل کاهش یافت در حالی که در گروه روی 7.1% میزان کاتکول آمین ها نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.بحث و نتیجه گیری: در دوره 60 روزه میزان کاتکول آمین های قشر مغز در گروه های مربوطه به ترتیب 32.2%، 23% و 8.9% در ناحیه مغز میانی 37%، 12.8% و 9.4% و در ناحیه مخچه 19.6%، 10.1% و 5.7% نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. نتایج حاصل حاکی از امکان اثر محافظتی روی بر برخی جنبه های سمیت کادمیوم در مغز می باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.