مجله مطالعات علوم پزشکی- اخبار نشریه
الزام در ثبت شناسه ORCID

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
با توجه به ابلاغیه نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (پویا) مبنی بر الزام ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات علوم پزشکی کشور بدین وسیله لینک ذیل و راهنمای پیوستی جهت دریافت شناسه مذکور در دسترس می باشد.


https://orcid.org

دانلود فایل راهنما

تاکید:

ثبت شناسه ORCID و ارسال قالب ویژه مقالات از الزامات اولیه پذیرش مقالات در مجله پزشکی ارومیه می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.42.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب