مجله پزشکی ارومیه- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته میباشد .

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی ارومیه:
http://umj.umsu.ac.ir/find.php?item=1.42.10.fa
برگشت به اصل مطلب