مجله مطالعات علوم پزشکی- اخبار نشریه
اولویت درپذیرش مقالات لاتین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/5 | 
بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران ومحققان عزیز میرساندکه درراستای اهتمام هیات تحریریه مجله پزشکی ارومیه جهت نمایه سازی این نشریه درایندکس اسکوپوس ،کلیه مقالات ارسالی به زبان لاتین نسبت به سایرمقالات پایگاه ازاولویت ویژه بررسی وپذیرش برخوردارمیباشند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات علوم پزشکی:
http://umj.umsu.ac.ir/find-1.42.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب