دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1389 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 235-242 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، Jalili_haz@yahoo.com
چکیده:   (19059 مشاهده)

  لیلا جلیلی * [1] ، دکتر بختیار ترتیبیان [2] ، دکتر حسن محمدزاده [3] ، دکتر فرامرز ابراهیم پورآذر [4] ، بهزاد حاجی زاده [5]

 

  تاریخ دریافت 22/12/88، تاریخ پذیرش 24/1/89

 

  چکیده

  پیش زمینه و هدف: اگر چه مصرف ویتامین ­ ها, کربوهیدرات ­ ها قبل از فعالیت ­ هایی چون دویدن و دوچرخه سواری برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی پیشنهاد شده است در مقابل, نتایج مطالعات دیگر آثار جزئی مصرف کربوهیدرات را بر سیستم ایمنی در مورد فعالیت ­ های متفاوت شدید تا سرحد خستگی نشان می­دهد. بدین منظور هدف ما بررسی تأثیر مصرف محلول عسل قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی پاسخ دستگاه ایمنی در مردان جوان فعال می­باشد.

  مواد و روش کار: 27 پسر دانشجوی ورزشکار داوطلب سالم با روش نمونه ی در دسترس با میانگین سنی 68/3±26/22 سال و حداکثر اکسیژن مصرفی 75/4±11/49(میلی لیتر /کیلوگرم/ دقیقه) انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه محلول، محلول نما و کنترل قرار گرفتند. در یک طرح دو سوکور آزمودنی ­ ها در گروه ­ های محلول و کنترل به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن 5 cc محلول عسل 12 درصد و در گروه محلول نما به همان میزان محلول نما دریافت نمودند. برای بررسی تغییرات لکوسیت ­ ها (نوتروفیل ­ ها و لنفوسیت ­ ها، مونوسیت ­ ها، ائوزینوفیل ­ ها و کل لکوسیت ­ ها) آزمودنی ­ ها درگروه ­ های محلول و محلول نما در آزمون هوازی بیشینه کوپر شرکت نمودند. نمونه­های خونی در حالت پایه، بلافاصله و 2 ساعت پس از اتمام آزمون ورزشی جمع آوری شد و در آزمایشگاه تخصصی با تجزیه و تحلیل شد. داده ­ ها با نرم افزار SPSS ، آمار توصیفی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t وابسته تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ­ ها: به رغم افزایش معنی­دار لکوسیت ­ ها بلافاصله پس از فعالیت در گروه ­ های محلول و محلول نما (001/0= p ), برگشت به حالت اولیه و پایه در گروه محلول سریع­تر و معنی­دار تر بود (004/0= p ).

  بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مصرف محلول عسل قبل از فعالیت هوازی بیشینه اثر مثبت و حمایتی بر روی دستگاه ایمنی مردان جوان فعال دارد.

  کلید واژه ­ ها: محلول عسل، فعالیت هوازی بیشینه، دستگاه ایمنی، مردان جوان فعال

 

  مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره‌ دوم، ص242-235، تابستان 1389

  آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشکده ادبیات، گروه تربیت بدنی، تلفن: 09144477207

Email: Jalili_haz@yahoo.com

  [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ارومیه، (نویسنده مسئول)

  [2] استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

  [3] استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

  [4] دکترای علوم آزمایشگاهی

  [5] کارشناس ارشد فیزیولوژ ی ورزش

متن کامل [PDF 276 kb]   (1357 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی