دوره 30، شماره 2 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 30 شماره 2 صفحات 140-154 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ، mokarian@med.mui.ac.ir
چکیده:   (294 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سرطان پستان می‌تواند باعث سطوح متفاوتی از اضطراب شده و تحت تأثیر سبک زندگی افراد قرار گیرد. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و آموزش تقویت مقابله زوجی بر اضطراب سلامتی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش کار: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی بیماران زن مبتلا به سرطان پستان که در سال 1396 به بیمارستان سیدالشهدا اصفهان مراجعه نمودند تشکیل داده که از میان آن‌ها 45 نفر از داوطلبین به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارش شدند. گروه‌های آزمایش 9 نشست 90 دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفتند. داده‌ها با پرسشنامه‌های اضطراب سلامتی سالکووسکیس و همکاران (2002) و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران (1987) گردآوری شد و با روش تحلیل وارریانس اندازه‌های مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه‌های درمان پذیرش و تعهد و آموزش تقویت مقابله زوجی با گروه کنترل در اضطراب سلامتی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تفاوت معناداری وجود دارد (000/0 p= و 002/0p=) و درمان پذیرش و تعهد اثرات بیشتری را بر متغیرهایی مانند مسئولیت‌پذیری در قبال سلامتی داشته است (05/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، می‌توان مداخلات صورت گرفته را به‌عنوان راهبردهایی مؤثر جهت کاهش علائم اضطراب سلامتی و نیز بهبود شاخص‌های روان‌شناختی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان پذیرفت.
متن کامل [PDF 529 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانشناسی