دوره 30، شماره 2 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 30 شماره 2 صفحات 96-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول) ، sh.jabalameli@yahoo.com
چکیده:   (5280 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای مشکلات خواب و فشارهای روانشناختی در دانشجویان، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری دانشجویان دارای اختلال خواب بود.
مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل و مراحل پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه پیام نور قهدریجان در سال تحصیلی 97- 1396 بود که از میان آن ها 30 نفر از دانشجویان دارای اختلال خواب به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر برای هر گروه). گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان گروهی متمرکز بر شفقت قرار گرفت اما به گروه کنترل هیچ درمانی ارائه نشد. پرسشنامه های نشخوار فکری و اختلال خواب در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده های به دست آمده با SPSS -16 و روش تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکوا) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در مرحله پس آزمون، بین نشخوار فکری گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (003/0=P). علاوه بر این، درمان بر زیرمقیاس های نشخوار فکری (حواس‌پرتی، تأمل، خودخوری) نیز تأثیر داشته و باعث بهبود آن ها شده است (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج پژوهش حاضر، درمان متمرکز بر شفقت می تواند بر نشخوار فکری دانشجویان دارای اختلال خواب موثر باشد.
متن کامل [PDF 483 kb]   (2681 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی | موضوع مقاله: روانشناسی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.