دوره 29، شماره 1 - ( ماهنامه فروردین 1397 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 33-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، jaffarnouroozzadeh@yahoo.com
چکیده:   (771 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای بیماری‌های قلبی_عروقی بین مردم جهان هدف از این مطالعه بررسی هم‌زمان ارتباط بین سطح سرمی آنزیم‌های گزانتین اکسیداز و گلوتاتیون پراکسیداز با شدت گرفتگی عروق کرونری است.
مواد و روش‌ کار: در این مطالعه‌ی مورد – شاهدی 85 نفر از بیماران کاندیدای آنژیوگرافی عروق کرونری شرکت کرده و بر اساس نتایج آنژیوگرافی و به روش Syntax score به سه گروه تقسیم شدند: 1- بدون بیماری عروق کرونر (0= Ss)، 2- درگیری خفیف عروق کرونر (22˂Ss) 3-درگیری شدید عروق کرونر (22Ss). اندازه‌گیری Xanthine oxidase به روش الایزا و سنجش فعالیت Glutathione Peroxidase به روش Coupled assay انجام گرفت. نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار spss ویرایش 16 مقایسه گردید.
یافته‌ها: بین افراد سه گروه موردمطالعه ازنظر سابقه انفارکتوس میوکاردی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (332/0=OR و 011/0=P). و سطح سرمی کلسترول تام بین گروه‌های موردمطالعه تفاوت معنی‌داری نشان داد (400/0= OR و 030/0=P). مقادیر XO در بیماران با گرفتگی شدید عروق بالاتر از سایر گروه‌ها بود اما این اختلاف ازنظر آماری معنی‌دار نبود (206/0=P). و بین شدت گرفتگی عروق و مقادیر GPX ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (539/0=P).
بحث و نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج نشانگر عدم وجود رابطه‌ی مستقلی بین فاکتورهای گزانتین اکسیداز و گلوتاتیون‌پراکسیداز، با شدت گرفتگی عروق کرونری می‌باشد.
متن کامل [PDF 389 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: بیوشیمی