دوره 28، شماره 11 - ( ماهنامه بهمن 1396 )                   جلد 28 شماره 11 صفحات 750-758 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، درآمد کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شمس تبریزی خوی، دپارتمان حسابداری
چکیده:   (450 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سرمایه فکری، یک دارایی استراتژیک مهم برای عملکرد سازمانی می‌باشد و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و همچنین مدیریت آن برای حفظ هر سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می­باشد.
مواد و روش‌ کار: برای آزمون این فرضیه‌ها، از پرسشنامه که از تلفیق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه استاندارد بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد محمودی خالدی (1389) شامل 21 سؤال و پرسشنامه سرمایه‌های فکری بونتیس (1998) که شامل 42 سؤال است و همچنین پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی آنا سانکوسکا (2013) که دارای 7 سؤال می‌باشد، استفاده گردید. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه‌ها در اختیار نمونه آماری که از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می‌باشد و تعداد آن‌ها 374 نفر است، قرار داده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات حاصله خلاصه و طبقه‌بندی شد. سپس برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون و آزمون رگرسیون) استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، نشان‌دهنده تأیید دو فرضیه فرعی و همچنین تأیید فرضیه اصلی می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق بیانگر آن است که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تأثیر دارد.
متن کامل [PDF 452 kb]   (195 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: عمومى