دوره 28، شماره 9 - ( ماهنامه آذر 1396 )                   جلد 28 شماره 9 صفحات 507-519 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه ارومیه ، zkarampoor@yahoo.com
چکیده:   (4571 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: دیابت، از شایع­ترین بیماری­های غدد درون ریز در جهان است که با اختلال در متابولیسم گلوکز و چربی همراه می­باشد. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطوح سرمی گلوکز و پروفایل لیپیدی در موش­های صحرایی دیابتی انجام شد.
 مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، پس از دیابتی کردن موش­های صحرایی با 60mg/kg استرپتوزوتوسین، موش­های صحرایی به پنچ گروه شش­تایی: یک گروه شاهد سالم و چهار گروه دیابتی (شاهد دیابتی، دیابتی تیمار شده با 20mg/kg آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با 30mg/kg سولفات روی و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دز آتورواستاتین (10mg/kg) و سولفات روی (15mg/kg)­) تقسیم شدند. کلیه تیمارها به‌صورت محلول در نرمال سالین، به مدت یک ماه، به روش گاواژ معدی روزانه صورت گرفت. بعد از اتمام دوره تیمار، خون‌گیری انجام و سپس سطح سرمی گلوکز و پروفایل لیپیدی اندازه­گیری شد. درنهایت داده­های کمی به‌دست آمده توسط آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی بین گروه‌های موردمطالعه در سطح معنی­دار p<0/05 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ تیمار موش­های صحرایی دیابتی با آتورواستاتین به‌تنهایی بیش از آنکه موجب کاهش قند خون شود، موجب کاهش معنی­دار (p<0/05) پروفایل لیپیدی می­شود و تیمار حیوانات دیابتی با سولفات روی و ترکیبی از نصف دز آتورواستاتین و سولفات روی در کنار کاهش معنی­دار سطح قند­خون، موجب کاهش معنی­دار میزان کلسترول تام، تری­گلیسرید، LDL و افزایش معنی­دار سطح HDL حیوانات گردید.
بحث و نتیجه­گیری: به نظر می­رسد ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی اثر بهتری در کنترل سطح قند و لیپیدهای خون و در نتیجه کنترل دیابت داشته باشد.
متن کامل [PDF 556 kb]   (427 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: بیوشیمی