دوره 28، شماره 9 - ( ماهنامه آذر 1396 )                   جلد 28 شماره 9 صفحات 520-528 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، maziaremoghaddam@yahoo.com
چکیده:   (891 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع کانال مزیو باکال دوم در مولر اول ماگزیلا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های رادیولوژی در شهر ارومیه می‌باشد.
مواد و روش‌ کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی 167 تصویر CBCT از مولر اول ماگزیلا موردبررسی قرار گرفت. تصاویر با kVp=90 MA=12 وباوکسل سایز 2/0 میلی‌متر در FOV=9*13cm که آناتومی ماگزیلا را شامل شود، تهیه شد. تصاویر در مقطع اگزیال با slice thickness=1mm و interval=1mm از کف پالپ چمبر تا 4-5 میلی‌متر پایین‌تر از CEJ دندان توسط 2 نفر مشاهده‌کننده (دو نفر رادیولوژیست) مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی و آمار تحلیلی جهت آنالیز استفاده گردید.
یافته‌ها: از بین جمعیت گروه موردمطالعه احتمال شیوع کانال مزیوباکال دوم در مولر اول ماگزیلا سمت چپ برابر با 88/9 درصد و در سمت راست 08/8 و در هر دو سمت 66/23 درصدمی باشد. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل می‌توان نتیجه گرفت که بین دوطرفه بودن MB2 و جنسیت هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. برای بررسی رابطه بین جنسیت و MB2  از آزمون t- student استفاده شده است که جنسیت تأثیری بر MB2 ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: باوجود محدودیت‌های این مطالعه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حدود 41درصد دندان‌های مولر اول ماگزیلا دارای کانال مزیوباکال اضافی می‌باشند. به‌طورکلی ریشه مزیوباکال در دندان‌های مولر دارای تنوع بالایی در ساختار کانال‌ها نسبت به ریشه‌های دیستو باکال و پالاتال می‌باشد. به دلیل شیوع کانال مزیوباکال دوم احتمال شکست درمان‌های اندودنتیکس بالاست که استفاده از CBCT می‌تواند کمک زیادی (به دلیل غیرتهاجمی و دقیق بودن) در درمان این دندان‌ها داشته باشد. وجود کانال مزیوباکال دوم و دوطرفه بودن آن ارتباطی با جنس بیماران ندارد.
متن کامل [PDF 505 kb]   (433 دریافت)