دوره 28، شماره 5 - ( ماهنامه مرداد 1396 )                   جلد 28 شماره 5 صفحات 296-304 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ، cognition20@yahoo.com
چکیده:   (1573 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سلامت روانی مادران دارای دانش‌آموزان نوجوان بزهکار به دلیل مواجهه با مشکلات فراوان کاهش می‌یابد. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانی مادران دارای دانش‌آموز نوجوان بزهکار انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه مادران دارای دانش‌آموز نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه در سال 1394 بودند. درمجموع 30 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 70 دقیقه‌ای با روش‌شناختی رفتاری آموزش دید. هر دو گروه چک‌لیست تجدیدنظرشده سلامت روانی را به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد درمان شناختی رفتاری به‌طور معنی‌داری باعث بهبود سلامت روانی و ابعاد حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در مادران دارای دانش‌آموز نوجوان بزهکار شد (05/0>p).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری می‌تواند در بهبود سلامت روانی و ابعاد حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب و ترس مرضی مادران دارای دانش‌آموز نوجوان بزهکار مؤثر باشد. بنابراین مشاوران، روانشناسان بالینی و درمانگران می‌توانند از روش مذکور در بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی استفاده کنند.
متن کامل [PDF 469 kb]   (596 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانشناسی