دوره 28، شماره 8 - ( ماهنامه آبان 1396 )                   جلد 28 شماره 8 صفحات 1-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه ، ایران ، fatemehkarimi120@yahoo.com
چکیده:   (7675 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سرطان پستان، دومین سرطان شایع در زنان ایرانی می‌باشد،که اوج فراوانی سنی آن یک دهه پایین تر از آمارجهانی است. هدف از این مطالعه توصیفی- مقطعی برآورد بارسرطان پستان درزنان ایرانی درسطح استان آذربایجان غربی در سال 1392می باشد.
 
مواد و روش‌ کار:
در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه سال‌های‌ از دست رفته عمر به علت ناتوانی و سال‌های از دست رفته به علت مرگ زودرس که مجموع شاخص بار بیماری را بوجود می‌آورد شامل جمعیت زنان، موارد مرگ ومیر ، موارد بروز و میانگین زمانی مراحل سرطان پستان در سال 1392 بود که ازنظام ثبت مرگ ،اداره ثبت سرطان به دست آمد. برای محاسبه سال‌های از دست رفته به علت مرگ زودرس و سال‌های‌ از دست رفته عمر به علت ناتوانی از روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت  (نرخ تنزیل 0.03، وزن سنی 0.04، و ثابت تعدیل شده 0.165) استفاده و کلیه اطلاعات پس از جمع آوری به نرم افزار  EXCEL TEMPLATE  وارد و محاسبات انجام شد.
یافته‌ها:
در این مطالعه کل بار سال‌های از دست رفته عمر  ناشی از سرطان پستان در سال 92؛ 1645سال بوده است. YLL   در سال 92 برابر 1385 سال بدست آمد در حالی که سهم YLD  برابر 260 سال برآورد شد میزان  DALY  در هر صد هزار جمعیت زنان 1.1 سال می باشد . میزان بروز  و میزان مرگ سرطان پستان در هر صد هزار زن در سال 92 به ترتیب  برابر 14.2 ، 4.7  به دست آمد که اوج سنی بار سرطان پستان در گروه سنی 59-45 سال دیده شده است.
بحث و نتیجه‌گیری:
میزان بروز،میزان مرگ ومیروهمچنین بارسرطان پستان درزنان  آذربایجان غربی درمقایسه بامطالعه سالهای قبل افزایش یافته است. یافته‌های این مطالعه ممکن است به مدیران بخش سلامت ازطریق آگاه‌سازی درخصوص مؤلفه‌های اثرگذار روی باربیماری،انجام اقدامات پیشگیرانه وتفکردرخصوص غربالگری وتشخیص به موقع سرطان پستان کمک کند.  
 
متن کامل [PDF 275 kb]   (793 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی