دوره 28، شماره 6 - ( ماهنامه شهریور 1396 )                   جلد 28 شماره 6 صفحات 384-393 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، davazdahemamy@gmail.com
چکیده:   (1364 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در بیماران قلبی و افراد سالم می‌باشد.
مواد و روش‌ کار: پژوهش حاضر یک مطالعه پس رویدادی می‌باشد که به روش مقطعی انجام شده است. در این پژوهش جامعه موردمطالعه کلیه بیماران قلبی عروقی و همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی تهران در سال 1395 می‌باشد. از جامعه‌ی فوق تعداد 61 بیمار دارای تشخیص بیماری قلبی عروقی به شیوه‌ی هدفمند انتخاب شدند. گروه افراد سالم (N=63) نیز از همراهان بیماران به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش و برای مقایسه‌ی بین گروه‌ها ابتدا ویژگی‌های مربوط به پارامتریک یا ناپارامتریک بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف موردبررسی قرار گرفت. سپس از آزمون ناپارامتریک یو من ویتنی برای مقایسه‌ی بین گروه‌ها استفاده شد. در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های جمعیت شناختی، پرسش‌نامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS)، پرسش‌نامه پنج‌وجهی ذهن آگاهی بائر (FFMQ) و پرسش‌نامه اضطراب وجودی گود (EAI) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در دو گروه بیماران قلبی-عروقی و افراد سالم در هر سه متغیر پژوهش (تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی) وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی از عوامل روان‌شناختی مهم در اختلالات قلبی عروقی محسوب می‌شود و باید به نقش آن‌ها در این اختلالات توجه بیش‌تری داشت.
متن کامل [PDF 448 kb]   (542 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانشناسی