دوره 22، شماره 6 - ( دوماهنامه بهمن-اسفند 1390 )                   جلد 22 شماره 6 صفحات 538-530 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روان‌شناسی دانشگاه ارومیه ، Ali_Issazadeg@Yahoo.com
چکیده:   (16566 مشاهده)

پیش زمینه و هدف: دشواری در شناسایی و توصیف احساسات، فقدان ظرفیت عاطفی در تشخیص و توصیف هیجانات و به کلام در آوردن آن‌ها (آلکسی تیمیا) و سنخ شخصیتی D می‌تواند با سلامت عمومی در ارتباط باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و پیش بینی سلامت عمومی از طریق آلکسی تیمیا و تیپ شخصیتی D انجام شده است.

مواد و روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه ایی به حجم 431 دانشجو (193 پسر و 238 دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی
طبقه‌ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسش‌نامه‌های سلامت عمومی 28 سوالی (
GHQ – 28). نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (FTAS – 20) و مقیاس تیپ شخصیتی D ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگر سیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان دادکه آلکسی تیمیا با تمام زیر مقیاس‌های تیپ شخصیتیD  یعنی عاطفه منفی (01/0 p<، 39/0 =r)و بازداری اجتماعی (01/0 p<، 44/0 =r) رابطه مثبت معنی‌داری دارد. همچنین آلکسی تیمیا با تمام زیر مقیاس‌های سلامت عمومی یعنی علائم جسمانی (01/0 p<، 27/0 =r) اضطراب (01/0 p<، 31/0 =r)، اختلال در کارکرد اجتماعی (01/0 p<، 34/0 =r)، افسردگی (01/0 p<، 33/0 =r) رابطه مثبت معنی‌داری دارد. از بین متغیرهای پژوهش عاطفه منفی و دشواری در شناسایی احساسات 36 در صد از واریانس سلامت عمومی را تبیین نمودند.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که آلکسی تیمیا با دو بعد تیپ شخصیتی D یعنی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با سلامت عمومی پایین رابطه دارد.

متن کامل [PDF 138 kb]   (3682 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: آناتومی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.